Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Pavučina lásky - KNIHA DOPSÁNA

Pavučina lásky - 3. díl Božské tragikomedie Je tomu týden, co jsme úspěšně dopsali devátou a tím pádem poslední kapitolu Pavučiny lásky . V porovnání s předchozími čtyřmi knihami to byl tentokrát opravdu běh na dlouhou trať, neb první kapitolu jsme dokončili v polovině září 2021. Na druhou stranu jsme se vedle psaní ještě věnovali výstavbě domu, výsadbě několika stovek stromů, podnikání a nezištné pomoci lidem, již měli zájem o lepší život na druhém konci světa. Pro ty, kteří vůbec netuší, o čem je zde řeč, si dovolíme krátké shrnutí - Pavučina lásky je třetím dílem naší knižní fantasy série Božská tragikomedie . Více informací naleznete v menu pod Naše tvorba . Jelikož jsme si doposud knihy vydávali sami a prošli jsme si celým tím kolečkem od prvotní myšlenky až po hotovou a vytištenou knihu už čtyřikrát, naučilo nás to, jakých chyb se vyvarovat a kterými cestami se dál ubírat. Tudíž podobně jako máme svůj vlastní osobitý styl psaní, tak máme i svůj vlastní, pro spoustu s
Nejnovější příspěvky

Druhý měsíc hormonální léčby

Transgender - hormonální léčba #3 Životní úděl člověka může mít mnoho podob, stejně jako sny a pocity každého jednotlivce. Někdo se rodí pod štastnou hvězdou, zatímco při zrození jiných jako by pohasla celá obloha. Najít si k sobě navzájem cestu v temné roklině, do níž jsme byli vrženi, trvalo celou jednu generaci. Uzřít jeden v druhém jeho skutečnou podobu pouhých pár hodin. Přestože za možnost poznat se a moci být spolu, cítíme nesmírnou vděčnost a pokoru, nedovolili jsme si usnout na vavřínech. A dál aktivně budujeme náš vztah, i když nám v cestě stojí překážky, které si většina průměrných lidí neumí vůbec představit. Pokud se nedokážete zorientovat v tom, jak to vlastně máme, neboli klasická otázka, kterou slýcháme bezustání: "Kdo je teda chlap? A kdo ženská?", přečtete si předchozí článek , kde je to stručně a jasně vysvětleno. Hormonální léčbu jsme zahájili až v Kostarice a to k 27.4.2022 , kdy Nathan dostal první injekci testosteronu a Theodora tablety est

Gurkha

GURKHA - Kukri ENGLISH: The Gurkha is inspired by a South Asian type of machete called the kukri . In the past that one became the most famous because of Gurkhas , the Nepali-Indian people. Due to its shape, the machete has a center of gravity in the front, which allows even less physically strong individuals to make powerful and deadly cuts with it. This is a purebreed weapon, not a working tool. The blade is made of 14 260 tool steel and the handle is made of teak wood with stainless rivets. The handmade case is a combination of cowhide and wood. The blade is long 230 mm and thick 4 mm. The knife weights 375 g including the sheath. The knife was already sold. ČEŠTINA: Gurkha je inspirována jihoasijským druhem mačety zvaným kukri . Tu v minulosti nejvíce proslavil nepálsko-indický lid Gurkhů , kteří byli velmi statečnými a odvážnými bojovníky. Mačeta má díky svému tvaru těžiště vepředu, což umožňuje i méně fyzicky zdatným jedincům vést s ní silné a smrtící seky.

Čeští spisovatelé v Kostarice - IV. díl

Videotvorba Postavit z ničeho dům za pouhé tři měsíce je ve spoustě zemích naprosto nereálná představa. Ve středoamerické Kostarice to nicméně možné je a my měli možnost si to osobně vyzkoušet. Stavěli jsme svépomocí na vlastním pozemku ve vnitrozemí, které jsme si vybrali kvůli podnebí a možnosti celoročního pěstování potravin. Ve čtrvrtém dílu z naší video série o výstavbě našeho "maličkého" domečku se můžete seznámit nejenom s umístěním jednotlivých místností, ale důvody, proč jsme se rozhodli emigrovat zrovna do Kostariky, kde jsme daleko spokojenější, než jsme kdy byli v České republice.

Zpověď muže s velkou vizí

Mluví Černý jelen - John G. Neihardt aneb konec éry svobodných Indiánů Severoamerické indiány lze z pohledu soudobých emancipovaných národů asi jen těžko považovat za odvážné gentlemany bojující za ekologii a práva žen. Vzhlížet a klanět se jejich vrahům a kolonizátorům, pro které je ještě dnes šílený generál Custer národní hrdina ze školních čítanek, je ovšem rovněž na pováženou. Bohužel dějiny píší vítězové a budoucí generace jejich slova poslušně papouškují. Mluví Černý jelen je příběh svatého muže z kmene Oglalů, které stejně jako spoustu dalších Indiánů, připravili Wašíču (bílí lidé) o jejich svobodu, kulturu i budoucnost. Rasismus, netolerance a touha po nerostném bohatství, v němž indiánské kmeny neviděly větší hodnotu, způsobila genocidu většiny původních obyvatel Severní Ameriky. Přeživší byli zavřeni do rezervací, kde se museli vzdát svých zvyklostí, víry i jmen. Na nesvobodě, utrpení a ponížení těchto lidí poté vyrostly velkolepé Spojené Státy Americké (US

Dílna Paci-fik - Prezentace chladných zbraní

Dílna Pacifik #1 Emigrací do Střední Ameriky jsme se nepřipravili o nic, co bychom v našem životě považovali za důležité, naopak jsme tím získali vše, po čem jsme toužili, včetně možnosti věnovat se naplno našim koníčkům, mezi něž patří výroba loveckých a historických chladných zbraní. Vedle video prezentace našeho domu -  Čeští spisovatelé v Kostarice  a zábavného pořadu Vaření s Theou jsme se rozhodli začít natáčet také prezentace našich výrobků, jimiž jsou nože, mačety, sekery a další realistické a velmi ostré zbraně. Pro první díl plánované série Dílna Paci-fik jsme si pozvali zvláštního hosta pašíka Petra Fialu, který se nabídl jako demonstrant pro ostří našich zbraní. Přejeme příjemnou podívanou.

Černý skřítek

ČERNÝ SKŘÍTEK - Lovecký nůž ENGLISH: Black gnome is a small knife with a blade whose shape is based on hunting weapons typical of the American region. The curved blade allows easily lead the cut while disgorging an animal and flay it after that. This is a type of blade Nesmusk which is made from tool stell 14260. The wood used for the handle comes from a 2000 years old bog oak and it is held by brass rivets.The knife has hand-stitched cowhide sheat. The weapon, along with the acocompanying letter, was given as a gift to our proofreader and author of the book Tales from the Other Side , Katerina Lindertova Mudronova . ČEŠTINA: Černý skřítek je malý nůž s čepelí, jejíž tvar vychází z loveckých zbraní typických pro americkou oblast. Prohnuté ostří umožňuje snadné vedení řezu při vyvrhování zvěře a následné stahování kůže. Jedná se o typ čepele Nesmuk , která je vyrobena z nástrojové oceli 14 260. Dřevo na rukojeti pochází z 2000 let starého bahenního dubu a drží